admin

Tam Đại tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa – Lấy đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt cá nhân”

Nhằm đẩy  mạnh tuyên truyền, giáo dục góp phần hình thành ý thức, thái độ tốt, hành động thân thiện với môi trường của cán bộ đoàn, đoàn-hội viên, thanh thiếu nhi; đặc biệt trong phong trào chống rác thải nhựa. Tạo không khí vui tươi, thân thiện, giúp các …

Read More »

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”

HUYỆN ĐOÀN PHÚ NINH                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN XÃ TAM ĐẠI ***                                         Tam Đại, ngày 03 tháng 02 năm 2020 Số: 05 -KH/ĐTN   KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”             Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/HĐTN ngày …

Read More »