admin

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 36/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 03/9 đến – 08/9/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Tổ chức không có phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất bị phạt đến 50 triệu đồng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2019/NĐ-CP về việc quy …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 35/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 26/8 đến – 2/9/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Từ 10/10, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND chỉ còn 24 tháng Chính phủ vừa ban hành  Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9/2019 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 9 năm 2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/   VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Hai trường hợp phải nộp một lần 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp …

Read More »

Cụm thi đua số 4 tổ chức ngày hội Thanh niên năm 2019 Hội thi tìm hiểu giá trị hình mẫu Thanh niên trong thời kỳ mới

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019). Thực hiện kế hoạch …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 33/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 12/8 đến – 18/8/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Sáu nguyên tắc thanh toán dự án BT bằng tài sản công Ngày 15/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP về việc quy định việc sử dụng tài sản …

Read More »