Home / Đất và người Tam Đại (page 3)

Đất và người Tam Đại

VĂN HỌC DÂN GIAN PHÚ NINH

Tác giả: Đoàn Thị Phú A. Thiên nhiên lịch sử và con người Phú Ninh  I. Địa lý tự nhiên và lịch sử địa chính. Huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Nghị định số 01/2005/NĐ-CP ngày 05/01/2005 của Chính  phủ trên cơ sở điều chỉnh địa …

Read More »

PHÚ NINH: MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI * Bài IV: Đời thường của những “kiện tướng”

(Cadn.com.vn) – Trong số hàng ngàn người tham gia thi công CTĐTNPN ngày ấy, có nhiều người cho đến nay vẫn sống một cuộc đời khốn khó. Trong số đó, có người từng được phong kiện tướng… Sau một hồi loanh quanh dò hỏi, cuối cùng, tôi cũng tìm được …

Read More »

Phú ninh: Một thời & mãi mãi * Bài II: B Hòa Vang Phú Ninh – dấu ấn một thời hoa đỏ

(Cadn.com.vn) – Là công trình đại thủy nông lớn được xây dựng sớm nhất ở miền Nam  sau ngày giải phóng, trên Công trình đại thủy nông Phú Ninh (CTĐTNPN) ngày ấy, hàng triệu ngày công lao động của nhân dân QN-ĐN đã “thi gan cùng sỏi đá”. Trong lớp lớp …

Read More »