Đất và người Tam Đại

PHÚ NINH: MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI * Bài IV: Đời thường của những “kiện tướng”

(Cadn.com.vn) – Trong số hàng ngàn người tham gia thi công CTĐTNPN ngày ấy, có nhiều người cho đến nay vẫn sống một cuộc đời khốn khó. Trong số đó, có người từng được phong kiện tướng… Sau một hồi loanh quanh dò hỏi, cuối cùng, tôi cũng tìm được …

Read More »

Phú ninh: Một thời & mãi mãi * Bài II: B Hòa Vang Phú Ninh – dấu ấn một thời hoa đỏ

(Cadn.com.vn) – Là công trình đại thủy nông lớn được xây dựng sớm nhất ở miền Nam  sau ngày giải phóng, trên Công trình đại thủy nông Phú Ninh (CTĐTNPN) ngày ấy, hàng triệu ngày công lao động của nhân dân QN-ĐN đã “thi gan cùng sỏi đá”. Trong lớp lớp …

Read More »

HỒ PHÚ NINH

Phú Ninh là vùng thổ nhưỡng đa dạng, nên ở đó đã hình thành nên một hệ thực vật và động vật phong phú. Với khoảng 142 họ thảo mộc, trong đó có nhiều nhóm thảo mộc hoặc dược liệu quý hiếm; có khoảng 148 loài động vật mà trong …

Read More »