Hoạt động đoàn xã

Tháng thanh niên ở Phú Ninh

Trong Tháng thanh niên, tuổi trẻ Phú Ninh có nhiều mô hình, cách làm hay đã được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội. Tuổi trẻ Phú Ninh ra quân lắp đặt bế chứa rác thải bằng bê tông trên đồng …

Read More »

Lời cảm ơn!

  Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Đại, lần thứ XXI nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra trong 02 ngày, 01- 02/3/2017 thành công tốt đẹp. Thay mặt, Ban chấp hành Đoàn xã Tam Đại xin chân cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí …

Read More »