Hoạt động đoàn xã

Thông báo về việc hưởng ứng cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Thông báo số 180 -TB/TĐTN-BTG ngày 24/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc tổ chức cuộc thi viết “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các …

Read More »

Tháng thanh niên ở Phú Ninh

Trong Tháng thanh niên, tuổi trẻ Phú Ninh có nhiều mô hình, cách làm hay đã được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội. Tuổi trẻ Phú Ninh ra quân lắp đặt bế chứa rác thải bằng bê tông trên đồng …

Read More »