Kỹ năng thanh niên

Tổng hợp trò chơi sinh hoạt tập thể (cải biên) tiếp theo

Biên soạn: Huỳnh Toàn Trường Đoàn Lý Tự Trọng 56.Trò chơi gốc: BIÊN GIỚI CẦN      Cách chơi: Người chơi được chia thành nhiều đội (từ 2 đội trở lên ). – Quản trò hô: “Biên giới cần! Biên giới cần!”                      -Tập thể đáp: “ cần gì? Cần gì?” …

Read More »