Home / Thơ tình (page 2)

Thơ tình

Nhà tôi

Tôi đứng bên này sông Bên kia vùng giặc đóng Làng tôi đấy, sạm đen màu tiết đọng Tre, cau buồn rũ ướt mưa sương Màu trăng vôi lồm lộp mấy khung tường Nếp đình xưa người hỡi,đau gì không  ?

Read More »

bảy chữ

Mây trắng đang xây mộng viễn hành, Chiều nay tôi lại ngắm trời xanh, Trời xanh là một tờ thư rộng, Tôi thảo lên trời mấy nét nhanh.

Read More »