Home / Chính sách mới / Bán hàng đa cấp trái phép bị xử lý như thế nào?

Bán hàng đa cấp trái phép bị xử lý như thế nào?

(https://trangtinphapluat.com – Tư vấn pháp luật)
Nghị định 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
ban hang da cap bi xu ly nhu the nao - trangtinphapluat

About admin

Bài viết liên quan

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 26/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 24/6 đến – 30/6/2019 B

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *