Home / Chính sách mới / Bán hàng đa cấp trái phép bị xử lý như thế nào?

Bán hàng đa cấp trái phép bị xử lý như thế nào?

(https://trangtinphapluat.com – Tư vấn pháp luật)
Nghị định 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
ban hang da cap bi xu ly nhu the nao - trangtinphapluat

About admin

Bài viết liên quan

22 văn bản pháp luật quan trọng có hiệu lực trong tháng 3/2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, tổng hợp 22 văn bản pháp luật có hiệu lực trong tháng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *