BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 46/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 11/11 đến – 17/11/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn

Facebook: tuphaptamky

Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

  1. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
  2. Từ 15/01/2020, mức vốn pháp định Quỹ tín dụng Nhân dân phường là 01 tỷ đồng

Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành   Nghị định 86/2019/NĐ-CP về việc quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 15/01/2020..

Theo đó, mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn giữ nguyên như quy định cũ, cụ thể: Ngân hàng thương mại là 3.000 tỷ đồng; Ngân hàng chính sách là 5.000 tỷ đồng; Ngân hàng hợp tác xã là 3.000 tỷ đồng; Công ty tài chính là 500 tỷ đồng; Công ty cho thuê tài chính là 150 tỷ đồng; mức vốn pháp định của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là 15 triệu đô la Mỹ (USD)

Đặc biệt, bổ sung mức vốn pháp định của tổ chức tài chính vi mô là 05 tỷ đồng. Ngoài ra, mức vốn pháp định của Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một xã, một thị trấn là 0,5 tỷ đồng; Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên địa bàn một phường, liên xã, liên xã phường, liên phường là 01 tỷ đồng (quy định cũ chỉ là 0,1 tỷ đồng).

  1. Hướng dẫn thủ tục xin cấp phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Ngày 12/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 82/2019/NĐ-CP quy định về nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng,   có hiệu lực từ ngày 30/12/2019.

 

Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ phải là doanh nghiệp Việt Nam do tổ chức, cá nhân Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ chuẩn bị hồ sơ đề nghị bao gồm:

Thứ nhất, văn bản đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ theo mẫu (01 bản chính).

Thứ hai, Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

Thứ ba, Quyết định của doanh nghiệp về việc mua tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ (01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

  1. Từ 2020, hỗ trợ tu sửa công trình phòng chống thiên tai tối đa 03 tỷ đồng

Ngày 12/11/2019,  Chính phủ ban hành Nghị định 83/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Theo đó, Quỹ phòng, chống thiên tai chi hỗ trợ tu sửa, xử lý khẩn cấp đê, kè, cống và công trình phòng chống thiên tai được hỗ trợ kinh phí tối đa lên đến 03 tỷ đồng/1 công trình.

Bên cạnh đó, sửa đổi mức hỗ trợ chi thù lao cho lực lượng trực tiếp thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai nhưng không vượt quá 3% tổng số thu (mức hỗ trợ cũ không vượt quá 5% số thu thực tế hằng năm trên địa bàn cấp xã).

  1. Hỗ trợ 200% tiền lương theo ngày cho VĐV thi đấu vượt quá 26 ngày/tháng

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 18/2019/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu,  có hiệu lực từ ngày 23/12/2019.

.

Theo đó, huấn luyện viên, vận động viên có số ngày tập trung thi đấu trong tháng vượt quá 26 ngày được hưởng thêm khoản tiền hỗ trợ cho những ngày thực tế tập huấn, thi đấu vượt quá 26 ngày trong tháng. Khoản hỗ trợ này được tính bằng 200% mức tiền lương, tiền hỗ trợ theo ngày, theo quy định của pháp luật.

Các huấn luyện viên, vận động viên được hưởng chính sách này bao gồm: Huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia, đội tuyển, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang hưởng lương hoặc không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; Vận động viên đội tuyển, đội tuyển trẻ quốc gia; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước…

  1. Mỗi công trình chỉ được phép có 01 tầng lửng không tính vào tổng số tầng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 07/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng,  có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Theo đó, bổ sung quy định về giải thích từ ngữ vào Thông tư 03/2016/TT-BXD. Cụ thể, số tầng của công trình bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng nửa/bán hầm, không bao gồm tầng áp mái. Mỗi công trình chỉ được phép có 01 tầng lửng không tính vào số tầng của công trình.

Tầng lửng của nhà riêng lẻ không tính vào số tầng của công trình khi diện tích tầng lửng không quá 65% diện tích sàn xây dựng của tầng liền kề bên dưới. Đối với công trình, nhà nhiều tầng có sàn, tầng lửng sẽ không được tính và số tầng của công trình khi bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật và diện tích sàn tối đa bằng 10% diện tích sàn tầng dưới liền kề và tối đa là 30m2.

Công trình tầng tum không tính vào số tầng của công trình khi chỉ sử dụng để che lồng cầu thang bộ, giếng thang máy, phục vụ mục đích lên mái, cứu nạn… và có diện tích tối đa bằng 30% diện tích sàn mái.

  1. 6. Thay đổi mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội

Ngày 14/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 33/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2),   có hiệu lực từ ngày 31/12/2019.

.

Theo quy định mới, đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50%; ngân sách Trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách địa phương đảm bảo 50% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, đối với các địa phương còn lại (trừ các đối tượng trên, các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi), ngân sách địa phương đảm bảo 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

  1. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG
  2. UBND tỉnh Quảng Nam hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nhà ở người có công

Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 3584/QĐ – UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, đã quy định cụ thể đối tượng áp dụng, trình tự lập và phê duyệt danh sách hỗ trợ nhà ở, phương thức thực hiện, số lượng nhà ở được hỗ trợ…và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương.

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

Những ngày nghỉ trong năm của người lao động theo Bộ luật lao động 2019

(http://decuongtuyentruyen.com) Theo Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 thì cán bộ, công chức, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *