Đảng bộ xã Tam Đại tổ chức Hội nghị triển khai Quy định số 109-QĐ/TW

 Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng về vị trí, vai trò và sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay. Đồng thời, giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản, quan trọng của chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

IMG20180325080037

          Sáng ngày 25/3/2018, Đảng bộ xã Tam Đại tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03-01-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

IMG20180325084954

Về tham dự với hội nghị, có Đỗ Văn Bình – Trưởng phòng lý luận chính trị lịch sử Đảng, Ban tuyên giáo tỉnh Quảng Nam; đồng chí Phan Đình Quế – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ trực thuộc, cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của UBND, các trường học, Trạm y tế trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Bình – Trưởng phòng lý luận chính trị lịch sử Đảng, Ban tuyên giáo tỉnh Quảng Nam thông tin về một số nội dung trong chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 cụ thể như: xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh học tập, làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Đình Quế – Bí thư Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện thật nghiêm túc chuyên đề năm 2018, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý phải nâng cáo ý thức trách nhiệm phát huy dân chủ, chấp hành kỹ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân; gắn bó cơ sở, với thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích tập thể, của nhân dân; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tiển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, quan tâm thực hiện tốt nội dung “xây dựng kế hoạch làm theo” và việc xây dựng kế hoạch phải gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đoàn xã Tam Đại

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

Căn cứ Huyện ủy Bắc Tam Kỳ được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Căn cứ Huyện ủy Bắc Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thuộc …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *