Home / Đất và người Tam Đại / Phim tài liệu: Đại thủy nông Phú Ninh – một dòng nước, vạn dòng đời

Phim tài liệu: Đại thủy nông Phú Ninh – một dòng nước, vạn dòng đời

Nguồn:baoquangnam.com.vn

About admin

Bài viết liên quan

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, góp phần ngăn ngừa sai phạm

Những năm trước, việc thực hiện chế độ chính sách theo Quyết định 290 của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *