Home / Đất và người Tam Đại / Phim tài liệu: Đại thủy nông Phú Ninh – một dòng nước, vạn dòng đời

Phim tài liệu: Đại thủy nông Phú Ninh – một dòng nước, vạn dòng đời

Nguồn:baoquangnam.com.vn

About admin

Bài viết liên quan

Căn cứ Huyện ủy Bắc Tam Kỳ được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Căn cứ Huyện ủy Bắc Tam Kỳ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thuộc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *