Home / Đất và người Tam Đại / Phim tài liệu: Đại thủy nông Phú Ninh – một dòng nước, vạn dòng đời

Phim tài liệu: Đại thủy nông Phú Ninh – một dòng nước, vạn dòng đời

Nguồn:baoquangnam.com.vn

About admin

Bài viết liên quan

Năm năm thực hiện Nghị quyết 25 của BCHTW và Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về công tác thanh niên: Điểm sáng Tam Đại

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương về …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *