Home / Đất và người Tam Đại / Phim tài liệu: Đại thủy nông Phú Ninh – một dòng nước, vạn dòng đời

Phim tài liệu: Đại thủy nông Phú Ninh – một dòng nước, vạn dòng đời

Nguồn:baoquangnam.com.vn

About admin

Bài viết liên quan

TAM ĐẠI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CHO THẾ HỆ TRẺ

Trong những năm qua, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *