Tam Đại tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Sáng ngày 01/6, Đảng ủy xã Tam Đại tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Trong 10 năm qua, công tác tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Trung ương đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân được Đảng ủy, chính quyền xã Tam Đại lãnh đạo thực hiện tốt, đồng thời đưa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 vào nghị quyết, chương trình hành động hằng năm. Cụ thể, Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/ĐU, ngày 20/12/2008 về thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 05/08/2008 của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 20-NQ/ĐU, ngày 25-9-2015 về phát triển nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống nông dân năm 2015, định hướng đến năm 2020 để lãnh đạo thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM ở địa phương.

tong ket trung uopng7

Từ công tác lãnh đạo, tuyên truyền, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 ở Tam Đại trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả nhất định. Sản xuất nông nghiệp đã đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản lượng lương thực đến cuối năm 2017 đạt hơn 2.600 tấn, tăng 17,8% so với năm 2010. Các loại hoa màu khác cũng tăng sản lượng và giá trị qua từng năm. Công tác chăn nuôi phát triển ổn định, tổng giá trị chăn nuôi hằng năm đều tăng và chiếm 68,6% so với cơ cấu nội bộ ngành. Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn cũng đã từng bước phát triển về quy mô và số lượng. Bước đầu đã hình thành một số mô hình kinh tế hộ gia đình, kinh tế gia trại, sản xuất kinh doanh đã tạo thu nhập và giải quyết được việc làm cho lao động nông thôn. Đời sống nông dân được cải thiện, nâng lên. Xã đã xoá hộ đói; hộ nghèo giảm còn 3,27% năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 31 triệu đồng/người/năm, từ đó, đã làm cho bộ mặt của vùng nông thôn có nhiều đổi mới. Duy trì và phát triển các mô hình câu lạc bộ trong sản xuất nông nghiệp; chú trọng công tác cải tạo vườn tạp và phát triển kinh tế vườn theo hướng đầu tư bền vững, lâu dài nhằm tạo sản phẩm hàng hóa có chất lượng.

Việc xây dựng nông thôn mới được quan tâm tích cực; công tác tuyên tuyền, vận động được tập trung chỉ đạo với những nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Đến cuối năm 2015 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, tiếp tục duy trì và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được; đồng thời triển khai thực hiện Phương án “Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu” đối với thôn Long Sơn, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2018…

Phan Đình Quế

Nguồn:phuninh.gov.vn

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

Đảng bộ xã Tam Đại tổ chức Hội nghị triển khai Quy định số 109-QĐ/TW

 Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *