Home / Hoạt động của các chi đoàn / Clip thi nhảy sạp của Chi đoàn Đại An tại ngày hội văn hóa dân gian 2017

Clip thi nhảy sạp của Chi đoàn Đại An tại ngày hội văn hóa dân gian 2017

About admin

Bài viết liên quan

Chi đoàn Đại An, xã Tam Đại tổ chức giao lưu với các đơn vị kết nghĩa

Nhằm hỗ trợ, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân trên …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *