Home / Hoạt động của các chi đoàn / Clip thi nhảy sạp của Chi đoàn Đại An tại ngày hội văn hóa dân gian 2017

Clip thi nhảy sạp của Chi đoàn Đại An tại ngày hội văn hóa dân gian 2017

About admin

Bài viết liên quan

Các chi đoàn tổ chức tiếp nhận và triển khai kế hoạch Hoạt động hè năm 2017

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo hoạt động hè xã và Đoàn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *