Đoàn thanh niên Tam Đại tích cực công tác tuyên truyền và hỗ trợ công tác tiêm vắc xin covid 19 trong tình hình mới

Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo sát sao công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho từng đối tượng. Theo đó, Đoàn thanh niên tiếp tục tổ chức tuyên truyền lưu động, phối hợp Mặt trận, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tiêm vắc xin covid 19 mũi 3, mũi 4 cho người lớn và tiêm cho học sinh từ 5  đến 12 tuổi, từ 12 tuổi đến 17 tuổi. Đến nay theo số liệu của Trạm y tế xã; đối với trẻ em từ 5  đến 12 tuổi đã tiêm mũi 1 là 446 liều vắc xin, mũi 2 là 155 liều vắc xin . Đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm tại trạm 86 liều; trên 18 tuổi mũi 3 là 2344 liều, mũi 4 là 753 liều.

Bên cạnh đó, Đoàn xã tích cực hỗ trợ Trạm y tế, các trường công tác tiêm phòng covid 19 trong tình hình mới.

Đoàn xã Tam Đại

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

Đoàn Thanh niên Tam Đại xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp tuyến đường hoa của thanh niên năm 2023

Thực hiện Chỉ thị 13-CT/HU, ngày 13/5/2021; Kế hoạch số 36-KH/HU,ngày 26/5/2021 của Huyện ủy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *