ĐOÀN XÃ TAM ĐẠI VỚI CÔNG TÁC” HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO”

Với phương châm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, trong những năm qua Đoàn xã Tam Đại đã làm tốt công tác hiến máu nhân đạo.

Theo số liệu thống kê từ năm 2012 đến năm 2016, xã Tam Đại đã hiến  143 đơn vị máu, trong đó có 131 đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến; 05 đoàn viên thanh niên tham gia ngân hàng máu sống. Và riêng đợt I năm 2017, đoàn viên thanh niên xã Tam Đại đã hiến 22/23 đơn vị máu. Điều đó cho thấy vai trò cũng như ý thức của đoàn viên thanh niên với hoạt động nhân đạo này. Đã có nhiều đoàn viên thanh niên được Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện cấp huyện, tỉnh ghi nhận và tôn vinh vì đã tham gia hiến máu từ 5 năm lần trở lên. Tiêu biểu đã có những đồng chí đã hiến 9 lần, 10 lần, 11lần trở lên như đồng chí Phan Thanh Tùng, Nguyễn Văn Nguyên, Thái Viết Khanh…Có tác giả đã viết “Hiến máu không phải là hoạt động kinh tế để tính lãi lỗ. Việc hiến máu là hoạt động thường xuyên của một xã hội văn minh. Ở nước ngoài, tuổi trẻ đi hiến máu để thay máu cho họ thông minh hơn, thanh tú hơn và tăng lòng nhân ái”. Với tinh thần đó, hiến máu tình nguyện đã trở thành ngày hội để đoàn viên thanh niên Tam Đại thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mình./.

Đoàn xã Tam Đại

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

Tam Đại tổ chức tuyên truyền lưu động phòng chống dịch covid 19

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, được sự thống nhất của BTV …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *