Tuổi trẻ Tam Đại thu gom và sơn màu lốp xe cũ để trồng tuyến đường hoa tại thôn Long Khánh

Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu. Sáng ngày 21/06/2020 Đoàn xã Tam Đại tổ chức thu gom lốp xe cũ để chuẩn bị điều kiện trồng hoa và cây xanh tại thôn Long Khánh, với sự tham gia của 20 bạn đoàn viên thanh niên. Các bạn đoàn viên tham gia vận chuyển, sơn màu hơn 100 lốp xe, vận chuyển đất, xơ dừa, phân chuồng để trồng hoa vào chậu.

Dự kiến trong thời gian đến sẽ tiếp tục trồng bổ sung tuyến trục chính Long Sơn cũ và tuyến đường chính khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu Long Khánh đoạn từ ngõ Ông Cấp đến nhà ông Chín Dũ.

Đoàn xã Tam Đại

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

Tam Đại tổ chức chương trình “Đổi rác thải nhựa – Lấy đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt cá nhân”

Nhằm đẩy  mạnh tuyên truyền, giáo dục góp phần hình thành ý thức, thái độ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *