Home / Lịch sử Việt Nam / 72 năm đất nước từng bước phát triển

72 năm đất nước từng bước phát triển

72 năm kể từ ngày cách mạng tháng Tám thành công (1945-2017), Việt Nam đã vượt qua nghèo nàn lạc hậu, giảm nhanh tỷ lệ mù chữ; từng bước đổi mới và phát triển kinh tế.2-9-2017-01

About admin

Bài viết liên quan

Nhà Mạc – Nam Bắc Triều (1527-1592)

 Nhà Lê suy sụp và sự ra đời của triều Mạc  Ngay từ những năm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *