Home / Lịch sử Việt Nam / Đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên, nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên, nhà lý luận xuất sắc của Đảng

(https://trangtinphapluat.com – Tư vấn pháp luật) Cuộc đời cách mạng của đồng chí Trần Phú tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại một tấm gương sáng chói về chí khí cách mạng và tinh thần kiên trung, bất khuất của người cộng sản. Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1/5/1904, cách đây 115 năm.Dong chi Tran phu

About admin

Bài viết liên quan

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

(https://trangtinphapluat.com – Tư vấn pháp luật trực tuyến) Từ khi ra đời vào ngày 3/2/1969 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *