Home / Lịch sử Việt Nam / Giá trị vĩnh hằng của Cách mạng Tháng Tám 1945

Giá trị vĩnh hằng của Cách mạng Tháng Tám 1945

(https://trangtinphapluat.comTư vấn pháp luật trực tuyến) Cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 chính là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh Việt Nam, của tinh thần, ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ.

cach mang thang 8

About admin

Bài viết liên quan

Các mốc chính trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc

(https://trangtinphapluat.com – Tư vấn pháp luật) Cách đây 40 năm, vào rạng sáng ngày 17/2/1979, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *