Home / Lịch sử Việt Nam / Tuyên ngôn Độc lập – Trường tồn cùng lịch sử

Tuyên ngôn Độc lập – Trường tồn cùng lịch sử

(https://trangtinphapluat.com – Tư vấn pháp luật trực tuyến) Cách đây 73 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc.tuyen ngon doc lap - trangtinphapluat

About admin

Bài viết liên quan

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 – sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam

(https://trangtinphapluat.com – Tư vấn pháp luật trực tuyến) Trong lịch sử dựng nước và giữ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *