Home / Tin khác / Quảng Nam ban hành Chương trình phát triển thanh niên, giai đoạn 2018-2020

Quảng Nam ban hành Chương trình phát triển thanh niên, giai đoạn 2018-2020

Ngày 12/3/2018, UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020, theo đó có 6 mục tiêu như sau:

Quảng Nam ban hành Chương trình phát triển thanh niên, giai đoạn 2018-2020
Quảng Nam ban hành Chương trình phát triển thanh niên, giai đoạn 2018-2020
  1. Giáo dục thanh niên có lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng.
  2. Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
  3. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của tỉnh.
  4. Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ ; hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế – xã hội.
  5. Giáo dục đào tạo nghề và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên.
  6. Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống để sống và thích ứng môi trường làm việc.

Đoàn xã Tam Đại

About admin

Bài viết liên quan

Một số góp ý về việc sửa đổi Luật Thanh niên năm 2005

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại Kỳ họp …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *