Home / Thơ tình / Cũng đành

Cũng đành

Cũng đành người bỏ xa tôi
Để vun bên đó, để vơi bên này
Chim giờ lệch cả đường bay
Trời xanh đã thẳm những ngày hư hao!

Cũng đành buồn chuyện ca dao
Trầu cau đôi ngả, nắng nhàu, mưa xiên…
Cũng đành ngựa lạc, người điên
Suối trôi cô độc, sông biền biệt xa!
Tôi giờ “Trong cõi người ta”
Chiều không,quán vắng, đường xa độc hành…

(Trần Dzạ Lữ)

About admin

Bài viết liên quan

Tổng hợp trò chơi sinh hoạt tập thể (cải biên) tiếp theo

Biên soạn: Huỳnh Toàn Trường Đoàn Lý Tự Trọng 56.Trò chơi gốc: BIÊN GIỚI CẦN …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *