giá như

Giá như em 
Giá như em 
Gót son đừng mỏng 
Tóc mềm đừng bay 

Sóng đừng
Ẩn dưới chân mây
Dao cau liếc xéo
Đau ngày tương tư

Giá như đừng
Tôi giá như
Đừng trưa nhật thực

Nằm mơ trăng tròn.

(Lê Minh Dung)

Nguồn: lucbat.com

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

PHóng sự tuyên truyền pháp luật tại chi đoàn Đại An

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=iO9WFmP41EU]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *