Home / Truyện cười / Những câu nói vô tác dụng

Những câu nói vô tác dụng

1. Thôi đừng buồn nữa!
2. Đứng lại! Thằng ăn trộm!!
3. Thả tao ra!
4. Thí sinh không mang tài liệu vào phòng thi
5. Đừng copy bài bạn
6. Cấm trẻ em dưới 18 tuổi
7. Đừng mà anh
8. Em sẽ làm bài và chép bài đầy đủ
9. Hết cốc này là tao thôi nhá!
10. Thấy em hạnh phúc thì anh cũng vui
11. Mẹ bảo là đừng làm vậy khi chưa cưới

Sưu tầm

About admin

Bài viết liên quan

Tổng hợp trò chơi sinh hoạt tập thể (cải biên) tiếp theo

Biên soạn: Huỳnh Toàn Trường Đoàn Lý Tự Trọng 56.Trò chơi gốc: BIÊN GIỚI CẦN …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *