Home / Tiện ích tin học / Sao chép cùng lúc nhiều mục trong MS Word

Sao chép cùng lúc nhiều mục trong MS Word

Chép vào bộ đệm rồi dán sang vị trí mới là thao tác thường dùng nhất trong MS Word. Nhưng theo thói quen, rất ít người biết được rằng trong các phiên bản mới của MS Word, bạn có thể sao chép cùng lúc đến 24 đối tượng vào bộ đệm.

Như vậy với cách làm là chép một đối tượng, rồi nhảy sang tài liệu khác để dán vào, xong lại quay trở về tài liệu cũ để chép, rồi lại dán nhiều lần, thì nếu số lượng đối tượng cần sao chép quá lớn, bạn sẽ rất mệt mỏi khi thực hiện.

Vì thế, gặp trường hợp ấy, bạn hãy thử chép lần lượt 24 đối tượng từ bản nguồn vào bộ đệm, sau đó chuyển sang tài liệu đích rồi dán chúng vào những vị trí thích hợp. Từ sau khi bạn nhấn Ctrl+C để sao chép đối tượng thứ hai vào bộ đệm, cửa sổ Clipboard sẽ tự động hiện ra ở cạnh trái màn hình soạn thảo.

Trường hợp không nhìn thấy cửa sổ Clipboard, bạn hãy nhấn vào nút mũi tên nhỏ ở bên phải tên nhóm Clipboard trên thanh menu để mở nó ra. Các đối tượng đã được sao chép xuất hiện tuần tự trong danh sách, với đối tượng sao chép cuối cùng nằm ở trên đầu.

Khi chuyển sang tài liệu đích, muốn dán đối tượng nào vào, bạn nhấn chọn vào mũi tên đen ở cạnh phải nó trong danh sách, rồi chọn mục Paste. Nếu muốn xóa đối tượng đã sao chép ra khỏi danh sách, bạn chọn mục Delete. Hai nút chức năng trên đầu cửa sổ Clipboard dùng để xử lý chung là xóa cả danh sách bộ đệm (Clear All),  hoặc dán toàn bộ danh sách vào tài liệu đang mở (Paste All).

Nguồn: tỉnh đoàn quảng nam

About admin

Bài viết liên quan

PHóng sự tuyên truyền pháp luật tại chi đoàn Đại An

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=iO9WFmP41EU]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *