Home / Thơ tình / Thầm mong

Thầm mong

Sắp sửa đến giáng sinh rồi đó bé 
Gió heo buồn trên mấy ngọn sầu đông
Trên vạt áo trắng thơm men sữa mẹ
Làn da thơm hồng phấn lạnh buồn không?

Bé có thấy lòng trời mây xám tái?
Như lòng anh buổi bé hẹn quên lời
Để anh đứng dưới tàn cây ngóng mãi
Nghe thu tàn đông chớm lá mưa rơi

Và bây giờ sắp sửa đến giáng sinh
Anh cũng sửa sang lòng – hang đá lạnh
Cuối trời xa bé nghe lòng mông quạnh?
Ánh nhớ bừng lên sáng ấm lòng…
(Hà Nguyên Dũng)

About admin

Bài viết liên quan

PHóng sự tuyên truyền pháp luật tại chi đoàn Đại An

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=iO9WFmP41EU]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *