Công văn của Huyện đoàn về Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2018

TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM

BCH ĐOÀN HUYỆN PHÚ NINH

***

Số: 82-CV/HĐTN

“V/v triển khai Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2018”

­ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Phú Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2018

           Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc.

 Thực hiện Công văn số 319 -CV/TĐTN-TNNT-CN&ĐT, ngày 14-9-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Nam về việc triển khai Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2018; Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai bình chọn cá nhân tham gia Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2018 với những nội dung cụ thể như sau:

1.Đối tượng, số lượng:

– Đối tượng: Là cán bộ, công chức, viên chức không quá 35 tuổi.

– Số lượng: Mỗi đơn vị lựa chọn 01 đại biểu để Ban Thường vụ Huyện đoàn tiến hành xét chọn, đề nghị Tỉnh đoàn xét và đề nghị Trung ương Đoàn xét, trao giải.

  1. Tiêu chuẩn xét trao giải thưởng:

– Là tấm gương tiêu biểu mẫu mực trong đạo đức lối sống; tích cực tham gia công tác Đoàn; có ảnh hưởng tốt đối với tập thể; có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ, hướng dẫn đồng nghiệp học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có thành tích xuất sắc trong tham gia công tác tại cơ quan, đơn vị, được tập thể nhất trí bầu chọn.

– Có sáng kiến và đảm nhận các mô hình, hoạt động có hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ chuyên môn, trong lĩnh vực cải cách hành chính đã được áp dụng vào thực tiễn.

– Là Chiến sỹ thi đua cơ sở 03 năm liên tục tính đến thời điểm được đề nghị xét trao giải thưởng (2015, 2016, 2017).

– Đạt một trong các danh hiệu khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Bộ, ngành, UBND tỉnh/thành phố; được lãnh đạo cơ quan, đơn vị đánh giá cao và ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác.

– Có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, đơn vị đang công tác ít nhất 01 năm tính đến thời điểm gửi hồ sơ đề nghị xét chọn giải thưởng.

3.Hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng:

  Hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi”toàn quốc lần thứ V năm 2018 gửi về gồm:

– Văn bản đề cử xét trao giải thưởng của các cơ sở đoàn trực thuộc.

– Biên bản họp Hội đồng bình chọn của các cơ sở đoàn trực thuộc.

– Đối với nhân sự được đề nghị xét trao giải thưởng:

+ Bản tóm tắt lý lịch trích ngang của cá nhân có xác nhận của lãnh đạo cơ quan, đơn vị công tác.

+ Báo cáo sáng kiến lao động, công tác của cá nhân được đề cử có xác nhận của cấp ủy hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi công tác.

+ Bản sao có công chứng bằng khen, giấy khen và giấy chứng nhận các danh hiệu khen thưởng của các cấp của cá nhân được đề cử.

+ 02 ảnh chân dung của cá nhân được đề cử(4x6cm).

+ Clip giới thiệu về bản thân của cá nhân được đề cử (nếu có).

  1. Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng:

Đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ về Ban Thường vụ Huyện đoàn trước ngày 21/9/2018 qua Văn phòng Huyện đoàn; file mềm chuyển vào Email: huyendoanphuninh@phuninh.gov.vn.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các cơ sở đoàn trực nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo tiến độ. Trong quá trình thực hiện có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ đồng chí Huỳnh Đức Trí – Phó Bí thư Huyện đoàn, ĐT: 02353.847.383; DĐ: 098.198.4447.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban TNNT-CN&ĐT.

– Lưu VP.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

Đã ký

 

Huỳnh Đức Trí

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *