Chính sách mới

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 42/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 14/10 đến – 20/10/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Sửa đổi quy định về nơi mở tài khoản Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá Ngày 14/10/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 72/2019/TT-BTC về …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 10/2019 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 10 năm 2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Tám khoản chi phí xác định tổng mức đầu tư xây dựng Ngày 14/8/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 36/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 03/9 đến – 08/9/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Tổ chức không có phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất bị phạt đến 50 triệu đồng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2019/NĐ-CP về việc quy …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 35/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 26/8 đến – 2/9/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Từ 10/10, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND chỉ còn 24 tháng Chính phủ vừa ban hành  Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9/2019 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 9 năm 2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/   VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Hai trường hợp phải nộp một lần 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 33/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 12/8 đến – 18/8/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Sáu nguyên tắc thanh toán dự án BT bằng tài sản công Ngày 15/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP về việc quy định việc sử dụng tài sản …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2019 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 8 năm 2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật Theo Nghị định 55/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019, các doanh nghiệp sẽ được hỗ …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 29/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 15/7 đến – 21/7/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Chăn nuôi gia súc trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, bị phạt đến 10 triệu đồng Ngày 18/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2019/NĐ-CP …

Read More »

Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 – 2022”

Quyết định số 894/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 – 2022″ TẢI Slide bài giảng xử phạt hành chính lĩnh vực …

Read More »