Đoàn Hội Đội

ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2007) Ngày thành lập Đoàn : 26 – 03 – 1931 CỜ ĐOÀN                   – Nền đỏ – Hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba (2/3) chiều dài. – Ở …

Read More »