BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 44/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành  từ ngày 28/10 đến – 03/11/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn

Facebook: tuphaptamky

Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

  1. Hướng dẫn mới về trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực từ ngày 10/12/2019.

Theo đó, Bước đầu tiên, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất và Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định gồm: Quyết định giao đất tái định cư và Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường (sau đây gọi là Văn phòng).

Bước tiếp theo, Văn phòng rà soát, kiểm tra hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân và lập Phiếu chuyển thông tin gửi đến cơ quan thuế và các cơ quan liên quan. Căn cứ Phiếu chuyển thông tin do Văn phòng chuyển đến, cơ quan thuế xác định và ban hành Thông báo theo quy định gửi đến hộ gia đình, cá nhân, Văn phòng và cơ quan liên quan trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo.

Sau đó, căn cứ Thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất không được ghi nợ (là số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất mà hộ gia đình, cá nhân được nhận) tại kho bạc Nhà nước hoặc đơn vị được kho bạc ủy nhiệm thu và nộp chứng từ do kho bạc cung cấp tại Văn phòng để được cấp Giấy chứng nhận. Dựa vào chứng từ hộ gia đình, cá nhân nộp, Văn phòng trả Giấy chứng nhận có nội dung về số tiền sử dụng đất ghi nợ và thời hạn thanh toán.

.

  1. Ba chế độ chi đặc thù dành cho công chức Cục Hàng hải Việt Nam

Ngày 29/10/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2019/QĐ-TTg về một số chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam.

Cụ thể, chế độ chi đặc thù của Cục Hàng hải Việt Nam áp dụng đối với công chức, viên chức tại cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam, 2 Chi cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, bao gồm:

Thứ nhất, tiền lương bình quân được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ).

Thứ hai, thưởng an toàn, an ninh hàng hải được áp dụng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) cho công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.

Thứ ba, trang phục công tác được bố trí từ nguồn thu phí hàng hải được để lại chi theo quy định của Bộ Tài chính.

Các chế độ quy định trên được áp dụng từ năm ngân sách 2019 đến hết năm 2020. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/12/2019.

  1. Lưu trữ hồ sơ về hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trong 20 năm

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 1556/QĐ-BHXH về Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Theo đó, hồ sơ về việc ký, thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT phải được lưu trữ, bảo quản trong 20 năm. Các hồ sơ xây dựng quy định, văn bản hướng dẫn về công tác giám định BHYT, thanh toán đa tuyến, dược, vật tư y tế phải được bảo quản vĩnh viễn.

Một số hồ sơ khác hình thành trong hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải bảo quản vĩnh viễn như: Tập lưu quyết định, quy chế, quy định đi của cơ quan; Hồ sơ xây dựng Danh mục bí mật Nhà nước; Hồ sơ quy định mẫu dấu của cơ quan; Hồ sơ quy định biểu tượng của ngành; Hồ sơ tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật; Hồ sơ xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ, quy định về công tác tổ chức, cán bộ…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

  1. Đơn giá bồi thường nhà ở, vật kiến trúc khi nhà nước thu hồi đất

Ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 19/2019/QĐ-UBND  về việc Quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 15/11/2019, thay thế các Quyết định: số 44/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, số 1927/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh.

Tải Quyết định 19/2019/QĐ-UBND  TẠI ĐÂY

  1. Bãi bỏ 4 thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế cấp huyện

Ngày 28/10/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 3400/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế.

Theo đó, bãi bỏ 4 thủ tục hành chính cấp huyện, 25 thủ tục hành chính cấp tỉnh và sửa đổi, bổ sung 26 thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Đối với cấp huyện bãi bỏ 4 thủ tục sau:

– Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TTBYT ngày 11/12/2014

– Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014

– Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

– Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

Những ngày nghỉ trong năm của người lao động theo Bộ luật lao động 2019

(http://decuongtuyentruyen.com) Theo Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 thì cán bộ, công chức, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *