BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 45/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành  từ ngày 04/11 đến – 10/11/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ
Website: http://tuphaptamky.gov.vn
Facebook: tuphaptamky
Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/
I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG
I. Văn bản trung ương
1. DN bảo hiểm nhân thọ vi phạm quy định về rửa tiền bị phạt đến 100 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh hoanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP.
Theo đó, Nghị định này bổ sung 01 Mục mới vào Nghị định 98/2013/NĐ-CP về mức xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Cụ thể, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện hành vi vi phạm quy định về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng thì bị xử  phạt tiền từ 50 – 100 triệu đồng đối với hành vi không ban hành quy trình quản lý rủi ro với giao dịch liên quan tới công nghệ mới. Bên cạnh đó, hành vi không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hướng chính trị (giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài) cũng bị phạt tới 100 triệu đồng…
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/11/2019.
2. Hệ số lương cao nhất áp dụng với thuyền trưởng là 6,5
Ngày 06/11/2019, Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện.
Theo đó, hệ số lương cao nhất là 7,15 được áp dụng đối với người giữ chức vụ thuyền trưởng các tàu trọng tải từ 1000 GT trở lên. Thuyền trưởng của các loại tàu khác được áp dụng hệ số lương được từ 4,88 – 6,5.
Đối với người lao động trong lĩnh vực địa chất, khí tượng thủy văn, đo đạc khảo sát, hệ số lương cao nhất được áp dụng với nhóm người lao động trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại là 5,28. Những người lao động khác trong lĩnh vực này được áp dụng mức hệ số lương dao động từ 1,67 – 4,8.
Người lao động trong lĩnh vực dược phẩm, quản lý khai thác các công trình thủy lợi. dịch vụ hậu cần nghề cá nông nghiệp thủy sản có thể được áp dụng hệ số lương lên đến 4,9 khi lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thông thường, mức hệ số lương được áp dụng với nhóm này dao động từ 1,45 – 4,4.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/12/2019.
3. Chỉ đề nghị xét tặng 01 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho 01 cá nhân/năm
Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Theo đó, trong 01 năm không được đề nghị xét tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân, trừ trường hợp khen thưởng đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng theo niên hạn. Căn cứ vào đối tượng, chức năng, nhiệm vụ, thành tích đạt được, cơ quan có thẩm quyền tiến hành khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng cá nhân, tổ chức.
Khi đề nghị khen thưởng phải lưu ý đề nghị xét tặng hình thức, mức hạng đúng theo quy định, không đề nghị khen thưởng vượt mức hạng. Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được. Trường hợp tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất thì Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền; nếu thành tích tiêu biểu, phạm vi ảnh hưởng lớn thì đề nghị khen thưởng Nhà nước.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.
II. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG

1. Quy định thành lập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2019; thay thế Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014.
Theo đó, Điều kiện thành lập thôn, tổ dân phố mới thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cụ thể:
Trong trường hợp khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã, tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố yêu cầu phải thành lập thôn mới, tổ dân phố mới thì việc thành lập thôn mới, tổ dân phố mới phải đạt các yêu cầu sau:
a) Quy mô số hộ gia đình
+ Đối với thôn ở xã
– Thôn có từ 250 hộ gia đình trở lên;
– Thôn ở xã biên giới, hải đảo có từ 100 hộ gia đình trở lên;
+ Đối với tổ dân phố ở phường, thị trấn
– Tổ dân phố ở phường, thị trấn 300 hộ gia đình trở lên;
– Tổ dân phố ở phường, thị trấn biên giới, hải đảo có từ 150 hộ gia đình trở lên
b) Các điều kiện khác
Cần có cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.
2. UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND 
Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 3509/QĐ-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam khoá IX, kỳ họp thứ 11 quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Theo đó, UBND tỉnh giao:  Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam đảm bảo đúng quy định hiện hành.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

Những ngày nghỉ trong năm của người lao động theo Bộ luật lao động 2019

(http://decuongtuyentruyen.com) Theo Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 thì cán bộ, công chức, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *