Tin mới

Danh sách 6 trường Đại học tổ chức thi THPT năm 2018 ở Quảng Nam

Ngày 17/4/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 1476/QĐ-BGDĐT về giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2018, theo đó cả nước có có 63 cụm thi trung học phổ thông quốc gia.

Tỉnh Quảng Nam ở Cụm thi số 34 , theo Quyết định 1476 thì ở cụm thi Quảng Nam sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với 6 trường đại học để tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, gồm:

Danh sách 6 trường Đại học tổ chức thi THPT năm 2018 ở Quảng Nam
Danh sách 6 trường Đại học tổ chức thi THPT năm 2018 ở Quảng Nam
  1. Trường Đại học Kinh tế Đại học Đà Nẵng;
  2. Trường Đại học Nội vụ, cơ sở tại Quảng Nam;
  3. Trường Đại học Quảng Nam;
  4. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng;
  5. Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng;
  6. Trường Đại học Đông Á.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam phối hợp với 6 trường Đại học nêu trên tổ chức sao in đề thi, coi thi, chấm thi, thông báo kết quả thi, phúc khảo, xét  công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Nguồn:trangtinphapluat.com

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

Pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên và việc thực thi các công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn

Mọi quốc gia trên thế giới đều phải giải quyết vấn đề người chưa thành …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *