Giới thiệu

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Tên đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Đại. Địa chỉ: Thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0168.2627501 Website: http://tuoitretamdai.net Email: doanthanhnientamdai@gmail.com Facebook: tuoitretamdai * Chức năng, nhiệm vụ: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tam Đại là thành viên của hệ …

Read More »