Tin mới

Chính sách mới

Một số điểm mới của Bộ luật Lao động 2019

Một số điểm đáng chú ý đối với người lao động và người sử dụng lao động (http://decuongtuyentruyen.com) Bộ Luật Lao động (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 có nhiều nội dung mới đáng chú ý đối với người lao động và người sử dụng lao động.

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 46/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 11/11 đến – 17/11/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Từ 15/01/2020, mức vốn pháp định Quỹ tín dụng Nhân dân phường là 01 tỷ đồng Ngày 14/11/2019, Chính phủ ban hành   Nghị định 86/2019/NĐ-CP về việc quy định mức …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 45/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành  từ ngày 04/11 đến – 10/11/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG I. Văn bản trung ương 1. DN bảo hiểm nhân thọ vi phạm quy định về rửa tiền bị phạt đến 100 triệu đồng Chính phủ vừa ban hành Nghị …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 11/2019 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 11 năm 2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ CHÀO MỪNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 09/11 I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Chính thức mở đường cho dịch vụ phụ trợ bảo hiểm Ngày 01/11/2019, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 44/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành  từ ngày 28/10 đến – 03/11/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Hướng dẫn mới về trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất Chính phủ vừa ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định …

Read More »