Home / Chính sách mới

Chính sách mới

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 33/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 12/8 đến – 18/8/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Sáu nguyên tắc thanh toán dự án BT bằng tài sản công Ngày 15/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP về việc quy định việc sử dụng tài sản …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 8/2019 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 8 năm 2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật Theo Nghị định 55/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 16/8/2019, các doanh nghiệp sẽ được hỗ …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 29/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 15/7 đến – 21/7/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Chăn nuôi gia súc trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, bị phạt đến 10 triệu đồng Ngày 18/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2019/NĐ-CP …

Read More »

Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 – 2022”

Quyết định số 894/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2019 – 2022″ TẢI Slide bài giảng xử phạt hành chính lĩnh vực …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 28/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 08/7 đến – 14/7/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG I. Văn bản Trung ương 1. Công trình đã tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh thì không xét tặng Giải thưởng Nhà nước Chính phủ vừa ban hành Nghị định …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 7/2019 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 7 năm 2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 (có hiệu lực 01/7/2019) quy định tất cả cán bộ, công chức …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 26/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 24/6 đến – 30/6/2019 B

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Doanh nghiệp siêu nhỏ được hỗ trợ 100% chi phí tư vấn pháp luật Nghị định 55/2019/NĐ-CP về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được Chính phủ …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 24/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 10/6 đến – 16/6/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Phạt đến 4 triệu đống nếu báo cáo sai  về hoạt động khoa học công nghệ Ngày 13/6/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định xử phạt …

Read More »