Home / hạt giống tâm hồn (page 9)

hạt giống tâm hồn

4 chữ quý

sông trên đời này là phải biết 4 chữ Sống trên đời này phải biết quý 4 chữ: Chữ “Phải” để luôn sống và làm theo lẽ phải; Chữ “Thật” để luôn sống thật, không gian dối; Chữ “Nhẫn” để biết phải luôn tha thứ; Chữ “Tâm” để biết yêu …

Read More »