Tin khác

Bế mạc huấn luyện pháo phòng không 37mm

 Chiều ngày 20/4, tại Hội trường UBND xã Tam Đại. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam tổ chức bế mạc khóa huấn luyện Phòng không 37 mm năm 2022. Đợt huấn luyện năm nay diễn ra từ ngày 17/4 – 23/4, nhằm mục đích huấn luyện nâng cao …

Read More »

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”

HUYỆN ĐOÀN PHÚ NINH                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN XÃ TAM ĐẠI ***                                         Tam Đại, ngày 03 tháng 02 năm 2020 Số: 05 -KH/ĐTN   KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”             Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/HĐTN ngày …

Read More »

Pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên và việc thực thi các công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn

Mọi quốc gia trên thế giới đều phải giải quyết vấn đề người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo cách thức, mức độ khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội, tập quán và hệ thống pháp luật của mỗi nước, phù hợp với …

Read More »

Ma túy là hiểm họa

(https://trangtinphapluat.com – Tư vấn pháp luật) Nghiện ma túy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân người nghiện mà còn ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Tháng 6 hằng năm được lấy là “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày 26/6 hằng năm được lấy là “Ngày …

Read More »