Home / admin

admin

Pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên và việc thực thi các công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn

Mọi quốc gia trên thế giới đều phải giải quyết vấn đề người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo cách thức, mức độ khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện kinh tế – xã hội, tập quán và hệ thống pháp luật của mỗi nước, phù hợp với …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 36/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 03/9 đến – 08/9/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ I. VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1. Tổ chức không có phương tiện ứng cứu sự cố hóa chất bị phạt đến 50 triệu đồng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2019/NĐ-CP về việc quy …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT TUẦN 35/2019 Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 26/8 đến – 2/9/2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/ VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Từ 10/10, thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND chỉ còn 24 tháng Chính phủ vừa ban hành  Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ …

Read More »

BẢN TIN PHÁP LUẬT THÁNG 9/2019 Tổng hợp các văn bản quan trọng có hiệu lực trong tháng 9 năm 2019

Biên soạn, tổng hợp: Phòng Tư pháp thành phố Tam Kỳ Website: http://tuphaptamky.gov.vn Facebook: tuphaptamky Fanpage: https://www.facebook.com/tuphaptamky.gov.vn/   VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Hai trường hợp phải nộp một lần 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp …

Read More »

Cụm thi đua số 4 tổ chức ngày hội Thanh niên năm 2019 Hội thi tìm hiểu giá trị hình mẫu Thanh niên trong thời kỳ mới

Trong những ngày tháng Tám lịch sử, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019). Thực hiện kế hoạch …

Read More »