Uncategorized

Kiểu mặc thời @

TTC –  Kiểu mặc ngày nay khác lắm rồi Thanh niên theo mốt áo quần “tơi’ Mua về còn phải mài cho rách Rồi vá lung tung… gọi hợp thời! Kiểu mặc ngày nay cũng lạ đời Quần lành không mặc, mặc quần “tơi” Thế mà còn gọi “mốt thời thượng” Ông …

Read More »

Mãi mãi là bao lâu?

Có người nói với tôi rằng: “Chẳng có thứ gì là mãi mãi và vĩnh cửu, tất cả rút cục vẫn chỉ là những khoảnh khắc, chợt đến rồi chợt đi.” Mọi người cũng thường khuyên tôi rằng: cuộc đời ấy mà, cuộc đời khắc nghiệt ngoài kia, tốt nhất …

Read More »