văn bản chỉ đạo

Công văn của Huyện đoàn về Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2018

TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM BCH ĐOÀN HUYỆN PHÚ NINH *** Số: 82-CV/HĐTN “V/v triển khai Giải thưởng Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi năm 2018” ­ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH   Phú Ninh, ngày 17 tháng 9 năm 2018            Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc.  Thực …

Read More »