KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”

HUYỆN ĐOÀN PHÚ NINH                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN XÃ TAM ĐẠI

***                                         Tam Đại, ngày 03 tháng 02 năm 2020

Số: 05 -KH/ĐTN

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”

            Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/HĐTN ngày 30/12/2019 của Ban chấp hành huyện Đoàn Phú Ninh về việc Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đoàn xã xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam” với nội dụng cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930-28/3/2020) gắn với kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng quê hương (24/3/1975- 24/3/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp; Đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XXI, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

– Khơi dậy tình yêu, lòng tự hào, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi đảng viên khi vinh dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó góp phần bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng, phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, cần cù trong học tập, lao động của các đồng chí đảng viên, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn toàn xã.

– Cuộc thi được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên địa bàn xã, động viên khích lệ đông đảo đảng viên tham gia, nhất là các đảng viên trẻ.

– Việc xét chọn các bài dự thi phải đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc, đảm bảo về chất lượng, số lượng và thời gian quy định.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, THỂ LỆ CUỘC THI

1.Tên gọi: Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”.

2.Đối tượng tham gia: Tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là công dân xã Tam Đại, đang sinh sống, lao động, học tập trong và ngoài xã có tuổi đời không quá 35 tuổi.

 3. Thời gian:

* Nhận bài dự thi:

Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30/6/2020. Ban tổ chức không nhận bài dự thi gửi quá thời hạn nêu trên.

* Tổng kết và trao giải Cuộc thi:

Các bài dự thi sẽ gửi về Huyện đoàn và trao giải tại Diễn đàn gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện và đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú với chủ đề “Tuổi trẻ Phú Ninh sắc son niềm tin với Đảng” và được truyền thông trên Website: tuoitrephuninh.net, các kênh thông tin, tuyên truyền chính thống của Đoàn.

 1. Địa điểm nhận bài dự thi: Văn phòng Đoàn xã.

 Thể lệ Cuộc thi: Có Thể lệ đính kèm.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung: Bài viết dự thi có thể chọn một số nội dung trong các nội dung sau:

– Nêu cảm nhận, tình cảm của cá nhân đảng viên trong giây phút vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng tại Lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Chia sẻ lại những kỉ niệm trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên ĐCS Việt Nam.

– Xác định vai trò, nhiệm vụ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đề xuất giải pháp của cá nhân đảng viên gắn với công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội hiện nay tại địa phương, đơn vị.

 2.Hình thức:

– Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy; Khuyến khích các bài dự thi viết tay, rõ ràng, sạch đẹp, có tranh, ảnh minh họa, trang trí đẹp mắt và những tư liệu dẫn chứng có liên quan đến bài dự thi.

– Bài dự thi có thể nhiều thể loại như bài cảm tưởng, văn xuôi, thơ,…, tối đa không quá 10 trang giấy A4.

– Ngoài bài dự thi ghi rõ: Bài tham gia Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”, kèm theo: Họ và tên, năm sinh, chức vụ, giới tính, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, đơn vị công tác, học tập, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc. Mỗi thí sinh chỉ tham gia một bài dự thi.

– Bài dự thi đã gửi tham gia Cuộc thi sẽ không được trả lại và Ban tổ chức có quyền được sử dụng để tuyên truyền.

– Không chấp nhận các bài tham gia dự thi giống nhau, các bài lấy từ các trang mạng xã hội, các tác phẩm đã đạt giải ở các cuộc thi khác tương tự.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

* Giải tập thể:

Ban tổ chức sẽ trao các giải tập thể cho các đơn vị có số lượng thí sinh dự thi đông nhất và có kết quả cao trong Cuộc thi:

+ 01 Giải Nhất: 1.000.000 đồng.

+ 01 Giải Nhì: 500.000 đồng.

+ 01 Giải Ba: 300.000 đồng.

* Giải cá nhân:

Ban tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc tại Cuộc thi. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình hình thực tế, sẽ xét giảm hoặc trao thêm một số giải thưởng phụ khác:

+ 01 Giải Nhất: 1.500.000 đồng.

+ 01 Giải Nhì: 1.000.000 đồng.

+ 02 Giải Ba: 500.000 đồng.

+ 03 Giải Khuyến khích: 300.000 đồng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Xây dựng kế hoạch báo cáo với BTV Đảng ủy, tổ chức triển khai thực hiện và huy động lực lượng ĐVTN là Đảng viên tham gia đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Tổ chức tuyên truyền, thông tin rộng rãi Cuộc thi trên website tuoitretamdai.net và các kênh thông tin chính thống của tuổi trẻ.

– Đôn đốc công tác triển khai cuộc thi. Định kỳ nhận xét, đánh giá kết quả tham gia.

Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức tham gia Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”. Của Đoàn xã Tam Đại.

 

Nơi nhận:                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN XÃ

BTV huyện đoàn (b/c);                                                                           PHÓ.BÍ THƯ

– Đảng ủy, UBND (b/c);                                                            Nguyễn Thị Hồng Oanh

– BCH 4 Chi đoàn (t/hiện);

– Lưu

     

TỈNH ĐOÀN QUẢNG NAM

BCH ĐOÀN HUYỆN PHÚ NINH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
***        Phú Ninh, ngày 30 tháng 12  năm 2019

 

THỂ LỆ

Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”

(Ban hành kèm theo kế hoạch số    -KH/HĐTN ngày    / /2020 của BTV Huyện đoàn về việc tổ chức Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”)

 1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Tất cả đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là công dân huyện Phú Ninh, đang sinh sống, lao động, học tập trong và ngoài huyện có tuổi đời không quá 35 tuổi.

 1. THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI
 2. Thời gian

– Thời gian triển khai: Từ tháng 02/2020 đến hết ngày 15/7/2020.

– Thời gian nhận bài dự thi: Trước ngày 15/7/2020.

– Tổng kết và trao giải Cuộc thi: Các bài dự thi xuất sắc sẽ được Ban tổ chức Cuộc thi trao giải tại Diễn đàn gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo huyện và đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú với chủ đề “Tuổi trẻ Phú Ninh sắc son niềm tin với Đảng” và được truyền thông trên Website: tuoitrephuninh.net, các kênh thông tin, tuyên truyền chính thống của Đoàn.

 1. Địa điểm nhận bài dự thi: Văn phòng Huyện đoàn Phú Ninh, khối phố Tân Thịnh, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (Liên hệ Đ/c Phan Ngô Thanh Tài, số điện thoại: 0833.357.222).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung: Bài viết dự thi có thể chọn một số nội dung trong các nội dung sau:

– Nêu cảm nhận, tình cảm của cá nhân đảng viên trong giây phút vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng tại Lễ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Chia sẻ lại những kỉ niệm trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên ĐCS Việt Nam.

– Xác định vai trò, nhiệm vụ tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đề xuất giải pháp của cá nhân đảng viên gắn với công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế xã hội hiện nay tại địa phương, đơn vị. Cảm nhận của đồng chí về những chủ trương, đường lối của Đảng có ảnh hưởng tích cực đến lĩnh vực, ngành mà đồng chí đang công tác, lao động và học tập; trên cơ sở đó đề xuất các ý tưởng, giải pháp để những chủ trương, đường lối đó ngày càng đi vào thực tế và mang lại hiệu quả cao hơn.

 1. Hình thức:

– Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy; Khuyến khích các bài dự thi viết tay, rõ ràng, sạch đẹp, có tranh, ảnh minh họa, trang trí đẹp mắt và những tư liệu dẫn chứng có liên quan đến bài dự thi.

– Bài dự thi có thể nhiều thể loại như bài cảm tưởng, văn xuôi, thơ,…, tối đa không quá 10 trang giấy A4.

– Ngoài bài dự thi ghi rõ: Bài tham gia Cuộc thi viết “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”, kèm theo: Họ và tên, năm sinh, chức vụ, giới tính, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, đơn vị công tác, học tập, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc. Mỗi thí sinh chỉ tham gia một bài dự thi.

 1. Lưu ý

– Bài dự thi đã gửi tham gia Cuộc thi sẽ không được trả lại và Ban tổ chức có quyền được sử dụng để tuyên truyền.

– Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi không được gửi bài tham gia dự thi.

– Bài dự thi phải gửi đúng thời gian quy định, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức.

– Ban Tổ chức sẽ loại bài dự thi:

+ Bài viết vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc thông tin không phù hợp sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.

+  Không chấp nhận các bài tham gia dự thi giống nhau, các bài lấy từ các trang mạng xã hội, các tác phẩm đã đạt giải ở các cuộc thi khác tương tự.

 1. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
 2. Giải tập thể:

Ban tổ chức sẽ trao các giải tập thể cho các đơn vị có số lượng thí sinh dự thi đông nhất và có kết quả cao trong Cuộc thi:

+ 01 Giải Nhất: 1.000.000 đồng.

+ 01 Giải Nhì: 500.000 đồng.

+ 01 Giải Ba: 300.000 đồng.

 1. Giải các nhân:

Ban tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc tại Cuộc thi. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình hình thực tế, sẽ xét giảm hoặc trao thêm một số giải thưởng phụ khác:

+ 01 Giải Nhất: 1.500.000 đồng.

+ 01 Giả Nhì: 1.000.000 đồng.

+ 02 Giải Ba: 500.000 đồng.

+ 03 Giải Khuyến khích: 300.000 đồng.

 1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

– Thể lệ này có hiệu lực từ ngày ký ban hành kế hoạch. Sau khi có kết quả thi, Ban Tổ chức sẽ thông báo kết quả các thí sinh đạt giải cho các cơ sở Đoàn, hội trực thuộc để thông báo đến thí sinh hoặc đăng tải trên các kênh thông tin của Đoàn. Nếu thí sinh có khiếu nại về kết quả thi (chỉ được khiếu nại sau 05 ngày công bố kết quả), đề nghị khiếu nại đến Ban Tổ chức Cuộc thi thông qua các cơ sở Đoàn trực thuộc (nơi thí sinh nộp bài dự thi) để giải quyết./.

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

 

 

 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

About admin

Bài viết liên quan

Pháp luật về các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên và việc thực thi các công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn

Mọi quốc gia trên thế giới đều phải giải quyết vấn đề người chưa thành …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *