Hoạt động đoàn xã

Lời cảm ơn!

  Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Đại, lần thứ XXI nhiệm kỳ 2017 – 2022 diễn ra trong 02 ngày, 01- 02/3/2017 thành công tốt đẹp. Thay mặt, Ban chấp hành Đoàn xã Tam Đại xin chân cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí …

Read More »