Home / Đoàn Hội Đội / Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

Xây dựng lớp thanh niên Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên.

2017-12-8-vn-xaydungthanhnien-ngoc-01-01-01-01

About admin

Bài viết liên quan

10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017

 Ngày 26/3/2018, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 và 10 Gương mặt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *